...
امروز سه شنبه 25 تير 1398

واژه نامه تخصصی ارتودنسی

8 / 10
از 3 کاربر

Anterior

 

 

عضو یا بخشی از عضو که به سمت جلو بدن قرار گرفته باشد.

در دندانپزشکی، اصطلاح دندان های قدامی معمولا به عنوان یک گروه متمایز اشاره دارد. در حالت کلی، می توان گفت که دندان های قدامی برای گاز گرفتن (شکستن غذا به تکه های جویدنی) در حالی که دندان های خلفی برای جویدن مواد غذایی طراحی شده است.دندان های قدامی ذاتا بیشتر از دندان های خلفی قابل دسترس.هستند گاهی اوقات این عامل در بهداشت دهان و دندان و انتخاب درمان های دندانپزشکی تاثیرگذار است.


Occlusal

 

 

سمت سطح جونده دندانی، سطحی از دندان که در جویدن  غذا دخالت دارد سطح جونده یا سطح اکلوزال نامیده می شود.

مقصود از اکلوزال طبیعی عبارت است از یک رابطه نرمال بین سطح جونده دندان های بالا و پایینی یا به عبارت دیگر رابطه ای است که دندان ها یک فک با دندان های فک مقابل هنگامی که فک ها کاملا بسته هستند ایجاد می کنند.


Incisal

 


 

 

سطح جونده، در قسمتهای خلفی اکلوزال و لبه تیز دندان های جلو را انسیزال گویند.

لبه تیز دندان های قدامی و یا به سمت لبه دندان های جلو و معمولا بیشتر از همه دندانها در دهان قابل مشاهده است.


Over Bite

 

 

 

هم پوشانی عمودی دندان ها وقتی دندان ها روی هم و بسته هستند.

به طور طبیعی باید دندان های بالا حدود یک میلی متر دندان های پایین را بپوشانند.

اگر میزان اور بایت خیلی بیشتر یا کمتر از یک میلی متر باشد ممکن است شخص نیاز به درمان داشته باشد. اوربایت منفی نشان دهنده معکوس بودن رابطه دو فک است.


Over Jet

 

 

 

 

میزان هم پوشانی افقی دندان ها وقتی که دندان های دو فک روی هم و بسته باشند.

این مشکل با جلو آمدگی بیش از حد دندانهای پیشین بالا نسبت به دندانهای پایین مشخص می شود. عامل آن می تواند عدم تعادل فک بالا و پایین نسبت بهم، عدم هماهنگی قوس های دندانی، بیرون زدگی دندانهای جلوی بالا، نبود برخی از دندانهای پایین و یا ترکیبی از این موارد باشد.

به طور طبیعی باید دندان های بالا حدود یک میلی متر جلوتر از دندان های پایین باشند.

                                                                                                                                                                                        buccal

 

 

 

 

 

عضو یا بخشی از عضو که به سمت گونه قرار دارد

سطحی از دندان که در مجاورت لب یا گونه قرار دارد سطح لبیال یا باکال گفته می شود. این سطح از دندان از روبرو مخصوصا دندان های قدامی به راحتی قابل مشاهده می باشد. برای دندان های قدامی سطح لبیال و برای دندان های خلفی سطح باکال می گویند.


Palatal

 

 

 

 

 

پالاتال, کامی

آناتومی: عضو یا بخشی از عضو در دهان که به سمت کام باشد.

در دندان های پایین سطحی که در مجاورت زبان می باشد سطح لینگوال و در دندان های بالاسطحی که در مجاورت کام و سقف دهان می باشد سطح پالاتال نامگذاری شده است.


Posterior

 

 

 

 

خلفی، پوستریور، عقبی

آناتومی: عضو یا بخشی از عضو که به سمت پشت یا عقب بدن قرار گرفته است.

پوستریور به معنی پشت است.

وقتی میگویم جسم الف در پوستریور جسم ب است به این معنی است که جسم الف در پشت جسم ب قرار گرفته است.


Dentition

 

 

 

 

 

 

موقعیت، نوع و شماره دندان های فک بالا و پایین
دنتیشن به تکامل دندانی و قرارگیری آن ها در دهان مربوط است. به طور اختصاصی، چیدمان، نوع و شماره دندان ها.
واژه دنتیشن در دو مورد به کار می رود:
1- نوع، تعداد و چیدمان دندان های هر قوس فکی
2- روند رویش دندان
دوره های دندانی:
1- دوره دندانی شیری - حدود یک تا شش سالگی
2- دوره دندانی دائمی - حدود 12 سالگی تا پایان عمر
3- دوره دندانی مختلط - حدود شش تا دوازده سالگی


Distal

 

 

 

 

 

 

 

دور از خط وسط, پشتی.

عضو یا بخشی از عضو که در مسیر آرک دندانی، از خط وسط دورتر باشد.

 

Cross-bite

 

 

 

کراس بایت یا بایت معکوس، نوعی از ناهنجاری اکلوژن است که یک یا چند دندان یا کل فک به صورت معکوس بسته می شود، یعنی به جای این که فک بالا جلوتر از پایین باشد، در ناحیه ای که دچار کراس بایت است، فک پایین جلوتر از بالا قرار دارد.

معمولا ادامه کراس بایت دندانی باعث مشکلات مختلفی برای شخص می شود که از یک سایش دندانی ساده تا مشکلات پریودنتال (لثه و بافت های اطراف دندان) و همچنین ناهنجاری های اسکلت فکی می تواند ایجاد شود و در موارد فراوانی نیز به مفصل فکی صدمه وارد شود. البته مواردی هم هست که به دلیل تطابق دراز مدتی که در شخص ایجاد شده، متخصص ارتودنسی توصیه می کند که هیچ درمانی برای شخص انجام نشود.


Gummy Smile

 

 

 

لبخند لثه ای، موارد خفیف این حالت بخصوص در خانم ها جذابیت بیشتری ایجاد می کند اما در موارد شدید که شخص آن را دوست نداشته باشد می تواند با جراحی زیبایی لثه و در موارد شدید با جراحی فک درمان شود. در درمان این حالت، بخصوص در سنین رشد فک و صورت (زیر 12 سالگی) متخصص ارتودنسی می تواند نقش زیادی داشته باشد.

اگر حالت نمایان بودن لثه در هنگام لبخند، به دلیل کوتاه بودن ارتفاع تاج دندان باشد، ممکن است متخصص لثه بتواند با کم کردن ارتفاع لثه به کاهش یا رفع مشکل کمک کند.

در دندانپزشکی تا سه میلی متر دیده شدن لثه هنگام خنده، قابل قبول است اما اگر بیش از سه میلی متر از لثه هنگام لبخند دیده شود، اصطلاح «گامی اسمایل» به کار می رود.

 

Labial

 

 

 

 

 

عضو یا بخشی از عضو در دهان که در سمت لب قرار دارد.

 وابسته به لب یا در سمت و سوی لب واقع شده.


Lingual


 

 

 

عضو یا بخشی از عضو که به سمت زبان قرار دارد.

 وابسته به زبان، نزدیک زبان یا در سمت و سوی زبان.

 

Mesial

 

 

 

 

نزدیک به خط وسط

عضو یا بخشی از عضو که در مسیر آرچ دندانی، به سمت نزدیک تر به خط وسط قرار دارد.

 

 
 

مسعود : ارزوی موفقیت
14 1
برای شما و همکاراتون ارزوی موفقیت میکنم و از شما ممنونم
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :